,

Αντιμουχλικό πρόσθετο χρωμάτων 150 ml.

Διαθεσιμότητα:

Εξαντλημένο


Συμπυκνωμένο μυκητοκτόνο γαλάκτωμα πρόσθετο υδατοδιαλυτών χρωμάτων 150 ml.Αντιμουχλικό πρόσθετο χρωμάτων 150 ml.

3.80 

Εξαντλημένο

Χαρακτηριστικά:
Με την ποσότητα αυτή του γαλακτώματος μετατρέπετε 10 λίτρα υδατοδιαλυτού χρώματος (πλαστικό, ακρυλικό, υδρόχρωμα κλπ) σε αντιμουχλικό.

Δεν αλλοιώνει τις αποχρώσεις των χρωμάτων
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση.

Συσκευασία: Τεμάχιο 150 ml.

Ποσότητα αραίωσης: 1 μπουκαλάκι αντιμουχλικό προς 10 λίτρα υδατοδιαλυτού χρώματος.

Είναι κατάλληλο μόνο για υδατοδιαλυτά χρώματα.

Κίνδυνος:
Περιέχει 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Άλατα με ψευδάργυρο της πυριδιν-1-οξύ-2-θειόλης. Καρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινυλοβου-τύλιο.

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακρόχρονες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
P302+P352 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P305+P351+P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφ’όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Κωδικός προϊόντος: 10039 Κατηγορίες: ,
Βάρος 200 g

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

close